วัคซีนจากพืชสำหรับโรคพิษสุนัขบ้า
30 ธันวาคม 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วัคซีนจากพืชสำหรับโรคพิษสุนัขบ้า โดย ผศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย