โรคผิวหนัง 7 โรคที่พึงระวังในช่วงหน้าหนาว
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รอยโรคในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคผิวหนัง 7 โรคที่พึงระวังในช่วงหน้าหนาว โดย ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย