การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
22 ธันวาคม 2559
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สิทธิประโยชน์สำหรับสตรีมีครรภ์ในปี 2560

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ โดย ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา