3 พลังปราบยุงลาย
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อันตรายจากการใช้ยาทรามาดอล (เขียวเหลือง) แบบผิดๆ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
3 พลังปราบยุงลาย โดย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข