ไหล่ติดล้อ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไหล่ติดล้อ โดย คุณสุดารัตน์ เกตุรัตน์ งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง