การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
19 ธันวาคม 2559
51 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเกาท์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย คุณชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ คุณณัฐสุภา อุบลเหนือ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย