โรคหัด
15 ธันวาคม 2559
49 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคหัด โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ หน่วยโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย