โรคผิวหนังที่รักษาได้ยาก
8 ธันวาคม 2559
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การปลูกถ่ายไขกระดูกกับโรคในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคผิวหนังที่รักษาได้ยาก โดย พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย