พืชพิษ
16 พฤษภาคม 2557
18 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งจอตาในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พืชพิษ โดย ภญ.นภัสวรรณ ภูรีจารุโรจน์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การดูแลผู้ป่วยโรคไต โดย นาวาอากาศเอก อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
โรครับจากสัตว์