ความโกรธกับพฤติกรรมก้าวร้าว
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความโกรธกับพฤติกรรมก้าวร้าว โดย คุณวัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย