ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
5 ธันวาคม 2559
49 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดย ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย