การปลูกถ่ายฟัน
1 ธันวาคม 2559
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คำเตือนเรื่องการรับประทานอาหารเสริมกับการรักษาสายตา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปลูกถ่ายฟัน โดย ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย