การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนการรักษามะเร็ง
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สาเหตุการเจ็บคอเรื้อรัง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนการรักษามะเร็ง โดย คุณนิดา รัตนครอง หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์