โรคหายากแต่พบได้มากในไทย
29 พฤศจิกายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารสำหรับผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคหายากแต่พบได้มากในไทย โดย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล แพทย์ด้านโรคพันธุกรรมในเด็ก และประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย