ระบบลับเรื่องร้องเรียนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
25 พฤศจิกายน 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะครรภ์เป็นพิษ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ระบบลับเรื่องร้องเรียนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย