การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
24 พฤศจิกายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดย รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวาระการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม