ยุทธศาสตร์การต่อต้านการไม่สูบบุหรี่
23 พฤศจิกายน 2559
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อะไรคือสัญญาณการเป็นอัลไซเมอร์ โดย พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการไม่สูบบุหรี่ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่