การรักษาคือการป้องกัน เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย
15 พฤษภาคม 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วันธาลัสซีเมียโลก โดย รศ.นพ.ธันยชัย สุระ หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และโครงการธาลัสซีเมีย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรักษาคือการป้องกัน เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย โดย นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีป้องกันโรคไต โดย นาวาอากาศเอก อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
ยาหลอก