บทบาทของนักกำหนดอาหารในประเทศไทยและการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
บทบาทของนักกำหนดอาหารในประเทศไทยและการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดย อ.รุจิรา สัมมะสุต ผู้บุกเบิกวิชาชีพนักกำหนดอาหารในประเทศไทย