ดนตรีบำบัด
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ดนตรีบำบัด โดย อ.ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสมองและพัฒนาการเด็กพิเศษ