ข้อควรระวังในการใช้พลาสติก หากต้องใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อควรระวังในการใช้พลาสติก หากต้องใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร โดย อ.ดร.สุริยพงศ์ กุลกีรติยุต คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สารกัมมันตภาพรังสีนำมาใช้รักษาโรคอะไรบ้าง โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
หนังตาตก