เบาหวานและไขมันในเลือดสูงในคนไทย
7 พฤศจิกายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่มากับหน้าหนาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เบาหวานและไขมันในเลือดสูงในคนไทย โดย รศ.นพ.ดร.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย