การมีสุขภาพที่ดีผ่านการดูแลแบบองค์รวม
4 พฤศจิกายน 2559
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคปอดอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การมีสุขภาพที่ดีผ่านการดูแลแบบองค์รวม โดย ภก.ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล กรรมการสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ