สเต็มเซลล์กับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
3 พฤศจิกายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ระวังโรคมือเท้าปากในหน้าหนาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สเต็มเซลล์กับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ โดย ทญ.ดร.สุปรีดา สุภนันตชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย