การขจัดความกลัวไปจากใจ
2 พฤศจิกายน 2559
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การขจัดความกลัวไปจากใจ โดย อ.ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย