การรับมือกับเด็กก้าวร้าว
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรับมือกับเด็กก้าวร้าว โดย พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของอัญชัน