มะเร็งรังไข่
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2559 โดย ผศ. พิเศษ นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งรังไข่ โดย นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ด้านสูตินรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของตังกุย