การออกกำลังกายสำหรับผู้มีอาการปวดหลังจากการทำงาน
24 ตุลาคม 2559
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เครื่องมือคงสภาพฟัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายสำหรับผู้มีอาการปวดหลังจากการทำงาน โดย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ไซนัสอักเสบ