ธรรมะในการพัฒนาชีวิต
13 พฤษภาคม 2557
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การลดความเสี่ยงการเกิดภูมิแพ้ในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ธรรมะในการพัฒนาชีวิต โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การบริจาคไตจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริจาคอย่างไร โดย นาวาอากาศเอก อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
ปากแห้ง