การแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดย รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย