การดูแลจิตใจในยามเศร้าโศก
18 ตุลาคม 2559
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลจิตใจในยามเศร้าโศก โดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและอดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย