การแก้ปัญหาเด็กติดเกม
12 ตุลาคม 2559
48 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคมะเร็งรังไข่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การแก้ปัญหาเด็กติดเกม โดย อ.สุดาพร สถิตยุทธการ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ผลของการอดนอน