การตรวจไขมันในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับผู้ป่วยด้วยโรคคุกคามต่อชีวิต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การตรวจไขมันในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดย อ.ดร.ระวีนันท์ มิ่งภัคนีย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
โรคข้ออักเสบ