ฟันปลอม
6 ตุลาคม 2559
48 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการกินยาของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฟันปลอม โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความสำคัญของการนอนหลับ