เผชิญความเครียดอย่างไรให้มีความสุข
5 ตุลาคม 2559
48 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทองและวัยผู้สูงอายุ โดย 1) พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2) อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เผชิญความเครียดอย่างไรให้มีความสุข โดย ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ภาวะดวงตาแพ้แสง