ข้อควรรู้เรื่องออทิสติก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สาเหตุการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของนักกีฬา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อควรรู้เรื่องออทิสติก โดย อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สัญญาณเตือนของโรคไต โดย นาวาอากาศเอก อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
ตาโปน