การเสพติดอินเทอร์เน็ต
4 ตุลาคม 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลำไส้อักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเสพติดอินเทอร์เน็ต โดย อ.ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
โรคเกาท์