โรคแพ้ถั่วปากอ้า
9 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกรดไหลย้อน โดย พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม ฝ่ายโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคแพ้ถั่วปากอ้า โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

ของฝากสุขภาพ :
เมื่อร่างกายเข้าสู่วัยชรา