ควรให้เด็กเรียนรู้อะไรในวัยประถม
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการฆ่าตัวตาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ควรให้เด็กเรียนรู้อะไรในวัยประถม โดย พญ.พริม ทัพวงศ์ กุมารแพทย์ต่อยอดพัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
ผลจากการอดนอน