ภูมิแพ้ผื่นผิวหนัง
28 กันยายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้จัก "ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภูมิแพ้ผื่นผิวหนัง โดย พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์ หน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
ภาวะกังวลและการตื่นกลัว