ฝึกสมาธิ พิชิตโรค
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไอกรน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฝึกสมาธิ พิชิตโรค โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยายธรรม

ของฝากสุขภาพ :
ฟันคุดคืออะไร