ภาวะสมองพิการ
26 กันยายน 2559
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งจอตาในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะสมองพิการ โดย คุณดวงพร สุริยาอมฤทธิ์ นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ