ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหรือวัคซีน
23 กันยายน 2559
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก โดย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหรือวัคซีน โดย อ.ดร.วนัชพร อรุณมณี ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
โพแทสเซียม