โรคมะเร็ง Myeloma
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เรือพระราชทานเวชพาหน์ รักษาพยาบาลทางน้ำ โดย พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคมะเร็ง Myeloma โดย พญ.ปณิสินี ลวสุต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของบัวบก