ร้านยาปลอดบุหรี่และไม่ขายบุหรี่
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตัดถุงน้ำดีจะส่งผลต่อระบบการทำงานในร่างกายอย่างไร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ร้านยาปลอดบุหรี่และไม่ขายบุหรี่ โดย ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

สุขภาพดีสร้างได้ :
อาการของผู้ป่วยโรคไต โดย นาวาอากาศเอก อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
แสบร้อนกลางอก