โรคแพ้ภูมิตัวเอง
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหากระดูกสันหลังเสื่อมเร็ว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคแพ้ภูมิตัวเอง โดย นพ.พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคม โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าของพลังดนตรี