ทำอย่างไรไตไม่วาย
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำอย่างไรไตไม่วาย โดย อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ