ยุงร้ายกว่าเสือและโรคที่มากับยุงลาย
16 กันยายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยุงร้ายกว่าเสือและโรคที่มากับยุงลาย โดย รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของน้ำตา