การรังแกกันผ่านโลกออนไลน์
13 กันยายน 2559
45 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรังแกกันผ่านโลกออนไลน์ โดย อ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของแปะก๊วย