หนอนพยาธิและโปรโตซัวที่ก่อโรคในคนและพบได้บ่อยในเด็กที่สถานเลี้ยงเด็ก
12 กันยายน 2559
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มือ...พาหะนำเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
หนอนพยาธิและโปรโตซัวที่ก่อโรคในคนและพบได้บ่อยในเด็กที่สถานเลี้ยงเด็ก โดย อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของข้าวกล้อง